cottons
Cottons.sk

0 ks zboží: 0,00 Kč

Zobrazit košík

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu www.cottons.cz jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.

Odesláním objednávky resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, dále po úspěšném vyřízení objednávky i pro účely dalšího plnění ze smlouvy vyplývajícího a pro vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a pod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

Provedením objednávky přes internetový obchod  www.cottons.cz zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonemč. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, prodávající, případně třetí osoba, jako touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytované zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a / nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové a s předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího za účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílali zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží (zejména Slovenská  a Česká pošta a ZÁSILKOVNA).

Volný pohyb osobních údajů nemůže být omezován, pokud jsou údaje předány do členského státu Evropské unie.

Pokud se zákazník domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  • požádat prodávajícího o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a lze ho kdykoli zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail info@cottons.sk.Odvolaním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace.

Kontakt

Cottons Slovensko, s. r. o.
Staromlynská 2
821 06 Bratislava

Tel.: +421 911 733 443
E-mail: info@cottons.sk

© 2015 Cottons Slovensko, s. r. o.