cottons
Cottons.sk

0 ks zboží: 0,00 Kč

Zobrazit košík

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Cottons Slovensko, s.r.o., se sídlem Staromlynská 9531/2, 821 06 Bratislava, IČO: 48 009 164, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 102184 / B upravují práva a povinnosti společnosti a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi naší společností Cottons Slovensko, s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu a předmětem, který je nákup zboží přes internetový obchod  www.cottons.cz, výhradně s místem doručení do České republiky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu může být každá fyzická osoba, která dovršila 18 let a je  způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží na internetové stránce www.cottons.cz. Zákazníkům podle těchto všeobecných obchodních podmínek se může stát i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, které má být objednané zboží předáno (dále jen "oprávněná osoba"). Uvedení jména oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

Orgánem dohledu, který dohlíží nad prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, Česká republika.

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Pro objednání zboží klikněte myší na ikonu "Vložit do košíku" vybraného produktu a ten bude vložen do nákupního košíku. Pokud si přejete objednat větší počet  daného produktu než jeden, nejprve klikněte myší do políčka "Počet" a následně klikněte na "Vložit do košíku". Pak se budete moci rozhodnout, zda chcete nákup uzavřít a "Přejít k objednání" (vyplníte připravený formulář) nebo "Pokračovat v nákupu".Objednávka se dělá potvrzením funkce označené "Odeslat objednávku" s informací, že objednávka vyžaduje platbu za zboží. Bez zbytečného odkladu po zpracování vaší objednávky vám na vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady doručení (poštovné a balné), způsob platby , údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, údaje o místě, kde má být zboží dodáno, údaje o prodávajícím, případně další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

Ceny

Pro  zákazníky internetového obchodu www.cottons.cz platí ceny v českých korunách uvedeny jako "Maloobchodní cena" (pro velkoochodní partnery bude cena stanovena podle vzájemně odsouhlasené úmluvy). Pro zákazníka vždy platí cena aktuální při závazném objednávání, a nemění se při zvýšení nebo snížení ceny produktu v budoucnu. Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny jako konečné, nezahrnují však cenu dodání zboží. Akční ceny jsou platné do data uvedeného v detailech produktu nebo do vyprodání zásob. Veškeré dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníka nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu se třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je uvedena u každého produktu zvlášť a znamená, do kolika pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy obvykle daný produkt odesíláme (předáváme balík přepravci / doručovateli). Dodací lhůta má orientační charakter. Její délka se obvykle pohybuje od 24 hodin do 14 pracovních dnů. Pokud je uvedeno, že máme zboží na skladě, znamená to, že ho máme na centrálním skladu v počtu minimálně 1 kus a budeme ho expedovat nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky. V případě objednávky více než 1 ks zboží, při kterém máme uvedeno, že je na skladě, negarantujeme okamžitou dostupnost všech objednaných kusů. V takovém případě se může tato doba prodloužit, o čemž vás budeme informovat hned, jak získáme bližší informace o dostupnosti daného produktu. Zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud není možné dodat všechno objednané zboží v dohodnutém termínu. O této situaci uvědomíme zákazníka v co možná nejkratším čase a oznámíme mu předpokládaný termín dodání zboží nebo mu navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, zákazník má právo od smlouvy odstoupit  a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na jím určený bankovní účet.

Objednávky vyřizujeme průběžně každý pracovní den.

Místo a způsob dodání zboží

Závazek dodat zboží je splněn odevzdáním zboží zákazníkovi, resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce nebo jeho předáním prvnímu přepravci. Zboží do České republiky zasíláme ze Slovenska dle výběru zákazníka Slovenskou poštou (jako listovou zásilku) nebo Českou poštou (formou Balík do ruky), nebo kurýrní společností In Time ve spolupráci se společností ZASILKOVNA.

Informaci o tom, že objednávka byla předána přepravci nebo je připravena na osobní odběr, zašleme e-mailem. Pokud zboží nebylo doručeno ani do 7 dnů po našem e-mailu, kontaktujte, prosím, svou dodávací poštu i nás. Bližší informace o možných důvodech nedoručení balíku poskytneme po prověření telefonicky nebo e-mailem.

Zákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně, nebo zajistit jeho převzetí. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Spolu se zbožím obdrží zákazník účetní doklad (fakturu), který zároveň slouží jako záruční list.

Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, pokud zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník  zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné spojené se zpětným zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

Za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem ( pošta, kurýr) nebo nesprávně udanou adresou příjemce neodpovídáme. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení.

Při převzetí zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.

Způsob platby je možný převodním příkazem předem na náš účet ve FIO bance (CZK i EUR), nebo dobírkou při přebírání zboží u kurýra (CZK).

V každé zásilce je přiložena faktura - daňový doklad. Pokud doklad chybí, prosíme, informujte nás co nejdříve telefonicky nebo na e-mailovou adresu info@cottons.sk.

Poštovné a jiné poplatky

K uvedeným cenám zboží připočítáváme poštovné a balné podle způsobu a adresy dodání. Úplné podmínky pro poštovné si můžete prohlédnout  zde.

Stornování objednávky, reklamování zboží, odstoupení od smlouvy, záruční doba

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vaší objednávky. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání  důvodu  v souladu s paragrafem 1829 odst. 1 OZ, a to ve lhůte 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě váš dopis o odstoupení od smlouvy (formulář pro odstoupení od smlouvy) odeslán prodávajícímu. Vzhledem k povaze nabízeného zboží je reklamace neakceptovatelná, resp. vrácení zboží je možné pouze v případě, pokud kupující po převzetí a otevření zásilky zjistí, že dodané zboží neodpovídá jeho požadavkům. Pokud již byla Vaše objednávka zaplacena, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili. Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat vaši objednávku na zboží, pokud vám ho nebudeme schopni dodat z důvodu nedostupnosti nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nejsme schopni dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně, a / nebo zabezpečení zboží by nám způsobilo nepřiměřené obtíže a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží, pokud se s vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky vás budeme neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

Cottons Slovensko, s.r.o. odpovídá zákazníkovi za:

  • dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkovi, pokud došlo k akceptaci objednávky
  • odeslání zboží bez vad v originálním balení
  • dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k její akceptaci
  • přiložení daňového dokladu (faktura), pokud si zákazník nepřál jinak.

Cottons Slovensko, s.r.o. nenese odpovědnost za

  • opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr)
  • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
  • poškození zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku apod.) nepřebírejte!

Vrácení zboží

Pokud kupujícímu vznikne nárok na vrácení zboží podle výše uvedeného, a rozhodne se vrátit zboží, je povinen kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od uskutečněné a dodané objednávky prostřednictvím "formuláře na odstoupení od smlouvy", uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Následně je nutné zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího. Zboží na vrácení musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...), a včetně přiloženého dokladu o koupi. Zboží doporučujeme poslat doporučeně a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží - prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Zboží neposílejte na dobírku, zásilka nebude převzata. Výdaje související s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...) nese zákazník.

Po splnění podmínek těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží se prodávající zavazuje převzít zboží zpět, a vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od uskutečněné a dodané objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.

V případě nesplnění některé z těchto podmínek Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od uskutečněné a dodané objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

www.cottons.cz/formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf

Osobní údaje, jejich zpracovávání a ochrana

Viz Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Cottons Slovensko, s.r.o. a jejími zákazníky, a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (t.j. závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Společnost Cottons Slovensko, s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoli změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.cottons.cz. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době závazné objednávky zboží.

V Bratislavě, dne 30.1.2015

Kontakt

Cottons Slovensko, s. r. o.
Staromlynská 2
821 06 Bratislava

Tel.: +421 911 733 443
E-mail: info@cottons.sk

© 2015 Cottons Slovensko, s. r. o.